El Circuit de L´Aigua

Mostra de l´audivisual d´´animació on es mostra un exemple del circuit que fa l´aigua dins el Complex Hidroeléctric de Tavascan , a través d´una truita .

Aquesta animació en permet entendre la complexitat i  l´enginy de la interconexió entre les Centrals de Tavascan Superior, Inferior i Montamara , la conexió entre els sistemes hidrografics de la vall de Tavascan , Lladorre i Vallferrera que permet la optimització i reaprofitament de gran par dels recursos a traves de l´estació de bombeig dels grups de la Central de Montamara.